Terug

A
A
A

Vakpublicaties van Pim (W.J.) Lukkenaer


- Cheops - held of schurk. Een onderzoek naar de receptie van Leopolds gedicht, medebedoeld als aanzet tot een andere interpretatie. Leiden, 1977 (herdrukt in: In deze weidsche vlucht de koning Cheops. Interpretaties van een gedicht, Den Haag 1983).

- Nescio, de maatschappij en de literatuurwetenschap. De Gids, jg. 142, 1979, pp.121-128 (gedeeltelijk herdrukt in : Dirk Kroon (ed.) Over Nescio. Beschouwingen en interviews. Den Haag 1982). Zie hier

- Mythe of moraal; een interpretatie van Slauerhoffs 'Larrios'. In: D. Kroon (ed.) Maar toen het lag ontdekt, leek het verraad. Opstellen over het proza van J.Slauerhoff. Den Haag, 1985, pp. 245-258. Zie hier

- Karakter als zelfverminking; wereld en tegenwereld in Bordewijks crisisroman. Bzzlletin 96 (1982), p.38-43. Zie hier

- Bordewijks 'Blokken': Politieke kabbalistiek. In: Laatst nog...; opstellen over de aflopende toekomst. Antwerpen 1985, pp. 147-164. Zie hier

- Hoe ver voert innerlijke vaart. Awater en gros et en détail. Bzzlletin 128, (1985), pp. 11-20. Zie hier

- In het voetspoor van Zola. Couperus als naturalist. Bzzlletin 129 (1985). pp. 17-22. Zie hier

- Slauerhoffs Unvollendete [Over het nietgeschreven derde deel van diens romancyclus als vervolg op 'Het verboden rijk' en 'Het leven op aarde']. Meta 19 (1985-1986) 5 (maart), p.10-14 en 6 (mei), p.18-25. Zie hier

- Eline Vere na 100 jaar. Couperus en het noodlot. Bzzlletin 151 (1987), pp. 26-31. Zie hier

- Bronnen van De Berg van Licht (met E. Das) Hermeneus, jg.61, 1989, no.4, pp.242-249.

- De omrankte staf. Couperus' antieke werk van 'Dionyzos' tot en met 'Herakles', Katwijk 1989 (diss. Leiden).

- 'Amusante' keizer, 'olijke' moordenaar? of: Hoe lezen we Couperus' Naumachie'. Hermeneus, jg.62, 1990, no.5, pp. 306-311. Zie hier

- Genrestukje of politeia: Voor wie beschreef Couperus Augustus' 'apotheose'?Bzzlletin, 183 (1991), p.33-37. Zie hier

- Couperus' koningsromans en de 19de-eeuwse wetenschap; 'Naturalistische' aanvullingen op eenrecente dissertatie. Spektator, 20 (1991), 1, p.1-9. Zie hier

- Soorten poëzie; Oostduitse opvattingen als breekijzer in een vastgelopen discussie. SpdL, jg.34 (1992), no.2, p.181-190. Zie hier

- Hertekend beeld; Aanzet tot een historisering van Nijhoffs poëtica. Spektator, 21 (1992), 4, p.287-301. Zie hier

- De komedianten van Couperus. Leiden 1994.

-Coleridge als dichter-filosoof (ongepubliceerd, zie hier)

- Hendrik de Vries: Romance, Leiden 1996 (de Ammoniet). Met onder meer een analyse van het gedicht. Oplage van 120 exemplaren, 100 waarvan bestemd waren voor de Groningse projectcassette Die droomwereld in te dringen, en 20, gesigneerd door Pim Lukkenaer en Gerard Post van der Molen, voor persoonlijk gebruik. Het omslag bevat een facsimile naar het handschrift van de dichter. Zie

- 'Elementen van (on)werkelijkheidsbeleving - de situatie als retorisch middel'. In: Jacqueline Bel, Eep Francken, Peter van Zonneveld (red.), Land van lust en weelde. Italië, Nederland en de literatuur. Voor Ton Anbeek ter gelegenheid van zijn afscheid als Leidse hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde, Leiden 2006.zie hier

- 'Jack Spicer's Impossible Quest for the Holy Grail' in: International Journal of Literature and Arts, Vol.9, No 4, 2021, pp. 147-154. zie Spicer-artikel Pim 2021.pdf