A
A
A

LEVENSLOOP

 • Geboren in Amersfoort op 10 maart 1935
 • In februari 1946 verhuisd naar Helmond; vriendschap met Vincent van der Linden/Tomas Wintner (1934-2012) Klik hier voor mijn toespraak bij de crematie van mijn vriend. En hier voor een fotoserie
 • in 1952 eindexamen gymnasium alpha
 • studie Nederlands in Nijmegen, onder Anton van Duinkerken, L.C. Michels en Karel Reijnders, tot 1956 (afgebroken na de dood van mijn vriend en raadgever op dichtkundig gebied Harry (Henry, Henny) Wilmer. Hier op foto's)
 • Voordien in de jaren '50 onder meer camera-assistent en commentaar-inspreker bij de Nijmeegse documentaire filmer Arie Onderdenwijngaard (1924-1970)
 • Liftend in drie maanden via Parijs en de Franse Riviëra naar Rome en terug (maandag 4 maart tot 27 mei 1957)
 • Vanaf 12 juni 1957 zestien maanden militaire dienst. Hiervan drie maanden verblijf in het Militair Neurose Hospitaal in Austerlitz, alwaar vriendschap met o.a. Henk Marsman (later Bernlef)
 • september1959 redacteur buitenland bij het Algemeen Handelsblad, onder achtereenvolgens Anton Constandse, Henk Hofland en Hans Gruijters; bijdragen aan het tijdschrift Barbarber - met name absurde telexberichten
 • 1961 hervatting van de studie Nederlands aan de GU in Amsterdam, onder Garmt Stuiveling en W. Gs Hellinga
 • 1963 kandidaatsexamen cum laude; literaire kritieken in Kunst van Nu en De Nieuwe Linie
 • 1966 kunstredacteur van het Haarlems Dagblad. Vriendschap met literair criticus en vertaler C.J.E. Dinaux; literaire kritieken en interviews
 • 1969 leraar Nederlands (Kennemer Lyceum Bloemendaal, MEAO Amsterdam)
 • 1970 leraar Nederlands aan de school voor de Journalistiek in Utrecht, dankzij Herman van Run; literaire kritieken in Vrij Nederland; politisering, die in 1974 zal leiden tot negen jaar lidmaatschap van de CPN
 • 1971 afgestudeerd in de Algemene Literatuurwetenschap bij J. Kamerbeek jr. en, vooral, Jaap Oversteegen, op een 'structuralistische' doctoraalscriptie over de bruikbaarheid van de Sprachtheorie van Karl Bühler voor de analyse van literaire werken. Zie onder OPSTELLEN
 • september 1973 tot september 1996 (VUT): universitair docent Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Leiden, eerst onder Hans Gomperts, later onder Ton Anbeek; kritieken in de Volkskrant
 • 1989 promotie bij Marcel Fresco op een proefschrift over het antieke werk van Louis Couperus: De omrankte staf - Couperus' Antieke werk deel 1: van 'Dionysos' t/m 'Herakles'
 • sinds de jaren zeventig naast mijn andere bezigheden werkzaam als vertaler


(Zie voor een evaluatie van mijn bijdrage aan de Couperusstudie het artikel uit 2013 van Ton van Kalmthout in Spiegel der Letteren 2013/3= jg.55, nr.3)

Klik hiervoor door naar Kalmthout (pdf).